Med glädje och iver

Vi planerar två valpkullar 2024
 

Hundar med arbetsglädje, hälsa, sund mentalitet och fysik är alltid vårat mål.

Vi vill ha en nära kontakt med alla våra valpköpare och erbjuder kurser samt regelbundna kennelträffar. Stöd och råd oavsett vad som händer.

Klicka på namnen för att komma till varje planerad kull.

Kull 1: Sol/Rino

Planerad parning i sommar.


Kull 2: Bonnie/Affe

Planerad parning i höst.

Post