Med glädje och iver

 

Rymdkullen föddes 2022-01-07

4 tikar och 1 hane, alla har väntande hem.